top of page

Problem med bookinga?

Dersom du søker på datoar og klikkar på "Book no" - og deretter avsluttar prosessen, låsas datoane ei stund.

Det tar 15 minutt før datoane visast som ledige att, så me ber deg prøve att om 15 minutt. 

Framleis problem, eller andre spørsmål?

Ver så snill å ta kontakt med oss på 

91 55 11 55 eller post@spegle.no

Attende til booking

bottom of page